background image

N AT I V O

NATIVO TRÄFIBERISOLERING
EKOLOGISKT MATERIAL

EKOLOGISK PRODUKT

NATIVO Träfiberisolering är en ekologisk produkt, tillverkad av träfiber.

GOD VÄRMELAGRINGSKAPACITET

NATIVO Träfiberisolering har en rad fördelar. Bland annat har den en 
värme lagringskapacitet som är dubbelt jämfört med normal isolering.  
Det gör att man får en mer stabil inomhustemperatur när det är  
temperatursvängningar ute (natt/dag).

TRANSPORTERAR FUKT

NATIVO Träfiberisolering har också en unik förmåga att transportera fukt. 
Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan NATIVO Träfiber­
isolering lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger 
tjockare väggar där risken för kondens blir större.
Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha 
en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en 
fördel att använda NATIVO Träfiberisolering på grund av sin förmåga att 
lagra och transportera fukt genom väggen.

UNIVERSAL ISOLERING

NATIVO Träfiberisolering kan användas till både golv, vägg och tak, både 
vid nyproduktion och renovering.

EKOLOGI

Råvaran till alla vårt isoleringsmaterial kommer från ett hållbart skogsbruk, 
som uppfyller de stränga kraven i FSC® (Forest Stewardship Council). 
Målet med FSC® är att främja miljövänliga, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt hållbara skogsbruk. Följaktligen ger du som använder NATIVO 
ett betydande bidrag till klimatskyddet.
Ett genomsnittligt träd lagrar cirka 1 ton CO2 (Koldioxid) under sin tillväxt 
och på samma gång alstras 0,7 ton syre. CO2 som lagras i träden i form 
av kol finns kvar i den färdiga produkten – medan de nyplanterade träden 
fortsätter att absorbera växthusgasen CO2 från atmosfären.

BEARBETING – ENKELT OCH ALLERGIVÄNLIGT

NATIVO egenskaper kännetecknas av gott kompressionsmotstånd och 
dimensionsstabilitet. Skurna storlekar bibehåller sin form. Tack vare 
materialets flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas. NATIVO, 
liksom alla naturfiber isoleringsmaterial, är mycket användarvänlig och 
orsakar inte klåda – var sig under sågning eller installation. För att gära 
bra och okomplicerade snitt, är det bäst att använda en speciell isolerings­
kniv eller elsåg. 
NATIVO installeras i hålrum med hjälp av minimitryck.  
(skär skivan 10 mm i överkant för bästa resultat vid montering.)

NATIVO är certifierat med Europeiska 

kvalitetsmärkningen – natureplus®  

Kvalitetsstämpeln natureplus® står 

för hälsomedvetenhet, miljövänlig 

produktion, skydd av begränsade natur­

resurser och deras tillämpningsområde. 

Produkter med denna märkning förs 

företrädesvis från förnybara, hållbara 

råmaterialkällor.

NATURLIG ISOLERING