Koldioxidutsläpp

KoldioxidutsläppAnvändning av träfiberisolering minskar mängden växthusgaser i atmosfären.

Det finns två sätt att minska koldioxidnivån i atmosfären; genom att minska mängden utsläpp och genom att eliminera och lagra koldioxid – det vill säga genom att minska antalet ”kolkällor” och öka antalet ”kolsänkor”.

Trä och träfiberisolering har den unika förmågan att åstadkomma båda två.

Energin som förbrukas vid tillverkning av byggmaterialen till ett hus uppgår normalt till 22% av den sammanlagda energi som förbrukas under husets hela livslängd. Det finns därför anledning att lägga vikt vid såväl materialval som byggnadens energieffektivitet.

Inga andra traditionella byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Tack vare fotosyntesen kan träd absorbera koldioxid i luften och tillsammans med vatten från jorden bygga upp det organiska materialet trä.

Under fotosyntesen bildas även syre. Allt syre som vi andas och som är en förutsättning för allt djurliv kommer från fotosyntesen i växter och träd.

Från varje koldioxidmolekyl skapar fotosyntesen två nödvändiga beståndsdelar för liv: en kolatom, som utgör grunden för all levande materia, och en syremolekyl, som är en förutsättning för alla levande djur.

Framställning och bearbetning av trä sker synnerligen energieffektivt och träprodukter resulterar i en mycket låg andel koldioxid i atmosfären.

Hunton Nativo består dessutom till 100% av överskottsflis, vilket gör att den sammantaget i en LCA-
analys har en ytterst liten koldioxidbelastning.

I de flesta fall krävs det mindre energi för att bearbeta och transportera trä än vad som lagras genom fotosyntes i träet.

Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton. Lägg därtill de 0,9 ton koldioxid som lagras i träet, så sparar varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid.

Hunton Nativo har genomfört en LCA-analys för träfiberisolering. Analysen visar att träfiberisoleringen ger ytterst liten koldioxidbelastning och förbrukar minimalt av icke förnyelsebar energi under tillverkningen jämfört med andra tillgängliga isoleringsprodukter.

Bidra till minsta möjliga koldioxidutsläpp!

Gör ditt val till ett hållbarare samhälle.