VARMA FAKTA

Thermocell träfiberisolering!


Naturprodukt
Tillverkad av ren svensk gran- och tallfiber. Klass A av ”Sunda Hus”.

Värmen stannar kvar
Har mycket bra isoleringsvärden. Bästa möjliga värmelagringsförmåga.
Håller värmen lika bra sommar som vinter, till skillnad mot syntetiska material.
Resultatgaranti på att isoleringen har sitt riktiga L-värde (värmemotståndsvärde).

Luftrörelsetät
Mer än dubbelt så luftrörelsetät som syntetiska material. Hög densitet.

Brandsäkerhet
Innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Det gör att
isoleringen förkolnar vid brand och skyddar den bärande strukturen mot lågorna en viss tid.
Leder värme sämre än glas och sten. Avger inga giftiga gaser som viss annan isolering.
Smälter inte vid 150 grader(EPScellplast) och 200 grader(glasull).

Byggnadsvårdande
Minimal mögelrisk eftersom träfibern balanserar fukten och vädrar bort den ur byggkonstruktionen.
Jämnare luftfuktighet ger ett bättre inomhusklimat. Träfibern har naturligt röthämmande egenskaper.
Innehåller inga borsalter.

Miljövänligt-energisnålt
Återvinningsbar. Minimal miljöpåverkan. Tär inte på jordens lagrade tillgångar.
Varje kubikmeter trä lagrar två ton koldioxid. Mycket låg energiåtgång vid framställning.
Inga kemikalier vid tillverkning.

Ljudisolerande
Har hög densitet med en tät och homogen fiberstruktur, vilket ger en effektiv ljudisolering.

Diffusionsöppna konstruktioner
Behöver inte använda plastfolie i huset. Ångbroms som tätskikt.
Rätt byggda diffusionsöppna konstruktioner drabbas aldrig av fuktskador.

Minimal ventilation
Ingen luftspalt vid takfoten. Endast nockventilation eller gavelspetsventiler.
”Ett rätt utfört oventilerat tak ger mindre risk för fuktskador och energiförluster” (SP).